top of page

הרב יוסף קלנר הינו הוגה דעות בענייני אמונה ומחשבה מרבני הציונות הדתית, תלמיד של הרב צבי-יהודה (הרצי"ה), ובקי בכתבי הרב קוק זצ"ל כמו גם בספרי אמונה רבים אחרים. דרכו של הרב בלימוד מושגי אמונה הינה עמקנית, ועולמות התוכן המשולבים בשיעורים לעיתים שואבים ממקורות פילוסופיים ומדעיים מיריעה רחבה של מקורות וכתבים.

מכתביו של הרב: "הקריטריון לאמת, הקריטריון למוסר", "כארי יתנשא", "חסד למשיחו", "הוד הקרח הנורא", עריכת מילון הראי"ה, "שיר התקדש חג" (סדרה לביאור הארת הזמנים על חגים ומועדים שונים), "איתי מלבנון כלה", "הרב ובנו", פירוש על ספר הכוזרי (טרם הסתיים), ומאמרים וכתבים רבים אחרים.

הרב לימד ומלמד במסגרות שונות במשך שנים רבות, ביניהן - מוסדות בני-דוד בעלי, נתיבות אמונה, מכון מאיר, עטרת ירושלים, ומעלה אליהו.

t_edited_edited.jpg

לעדכונים שוטפים, שאלות בדבר תורתו של הרב ועוד, הצטרפו לקבוצת ה-WhatsApp של "לשיטת הרב קלנר".

בנוסף, בקבוצת ה-Telegram תוכלו גם לערוך דיונים ולקבל הקלטות של השיעורים ישירות לנייד מהמערכת האוטומטית.


הרב איננו שותף או פעיל באף אחת מקבוצות אלו, ואיננו אחראי לתכנם.
קבוצת ה-WhatsApp אינה מיועדת לדיונים.

אתר להנגשת תכנים מתורתו של הרב יוסף קלנר

האתר נמצא בשלבי שידרוג מסוגים שונים.
נא לדווח על תקלות.

*בעיות, תקלות, מענות וכדומה, נא להפנות למייל - forautozoom3125@gmail.com,

עם כותרת שמכילה את המילים "דיווח לגבי האתר".
הרב איננו אחראי לאתר.

bottom of page