top of page
00:00 / 01:04

אין תיוגים/מילות חיפוש/נושאים עבור שיעור זה. משתמשים רשומים יכולים להוסיף ו/או לערוך שדה זה לרווחת הלומדים ע"י לחיצה על "ערוך".

נושאים ומילות מפתח

.

כלל השיעורים בכלל הסדרות

שם השיעור
סדרה
תאריך
נושאים
שות__התשפא_שבט_כז
שות
כז שבט התשפא
תגובה לדברי רב הטוען שבניגוד לעולם ההלכתי שבו ישנה תשתית מוצקה שמקובלת במסורת, כל העולם האמוני של היהדות הוא אמורפי וחסר קו מסורתי רציף שמתפתח מפסוקי התורה אלא מהווה מקבץ דעות שונות שמולבשות לאחר מכן על המקורות, וממילא אין נכון ולא נכון בענייני אמונה
שות (יום שישי)__התשפב_אלול_כ
שות (יום שישי)
כ אלול התשפב
מדוע אם שכח לומר בעשי"ת 'המלך הקדוש' חוזר לראש התפילה? / בעל מום אינו יכל להיות כהן ואינו יכל להיות לוחם - האם ישנו קשר בין כהונה ליציאה לצבא? / אדם שמתוודה על חטאים שכנראה יפול בהם גם בשנה הבאה - האם אין זו תשובה של רמיה? / מה היחס לגן ילדים שהגננת בו ערביה / פסיקה ע"פ בעלי הנגלה או בעלי הנסתר כאשר יש סתירה / האם אנו רוצים היום את חזרת המלכות לישראל והאם זה בכלל אפשרי בימנו?
שות (יום שישי)__התשפג_תשרי_ה
שות (יום שישי)
ה תשרי התשפג
האם ניתן לדעת מתי זדונות נהפכו לזכויות? והאם אח"כ עדיין יש צורך להתוודות על אותם הזדונות? / תנועות נוער - מה מקומן והאם הן בכלל נצרכות? / 'הגשמנו' - איך חוזרים בתשובה על הגשמה?
עין איה__התשפג_אדר_כז
עין איה
כז אדר התשפג
השיעור הוסב מעין איה לענייני פסח - עולת ראיה א, קיח: הפסח אינו נאכל אלא בלילה, למנוייו ועד חצות
שות (יום שישי)__התשפג_אדר_י
שות (יום שישי)
י אדר התשפג
האם ישנה סתירה בין יחסו הפלורליסיטי לכאורה של הרב זצ"ל לדתות בכתיבתו המוקדמת, לבין יחסו החריף אליהן בכתיבתו המאוחרת? - המשך הערות ביקורת (מהשות ב-טז שבט התשפ"ג) על המאמר 'הראי"ה קוק והדתות האלהיות'
שו״ת__התשפג_שבט_טז
שו״ת
טז שבט התשפג
שאלה ביחס לנוסח הרפורמה המשפטית שעל הפרק / הערות ביקורת על המאמר 'הראי"ה קוק והדתות האלהיות'
שות (יום שישי)__התשפג_אדר_כד
שות (יום שישי)
כד אדר התשפג
התייחסות לרפורמה המשפטית שעל הפרק והפגנות השמאל שכנגד - האם צריך להמשיך את המהלך או להרגיע? האם העם בעד המהלך?
אור לנתיבתי__התשפג_אדר_כד
אור לנתיבתי
כד אדר התשפג
אורות התחיה__022__התשפג_אדר_כט
אורות התחיה
כט אדר התשפג
ו
שות__התשפג_אדר_כח
שות
כח אדר התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__043__התשפג_אדר_כו
כוזרי, מאמר שלישי
כו אדר התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__042__התשפג_אדר_כו
כוזרי, מאמר שלישי
כו אדר התשפג
אורות התחיה__021__התשפג_אדר_כב
אורות התחיה
כב אדר התשפג
ה (עמוד נז)
שות__התשפג_אדר_כא
שות
כא אדר התשפג
שות__התשפג_אדר_ז
שות
ז אדר התשפג
יחס לשינוי החוקתי והמצב בחברה בעקבות כך, החידוש של הקץ המגולה, יחס לארועים בחווארה, ציפיה מפוליטיקאים ומקומם הנכון.
עין איה__התשפג_אדר_כ
עין איה
כ אדר התשפג
אור לנתיבתי__התשפג_אדר_י
אור לנתיבתי
י אדר התשפג
אור לנתיבתי + שות__התשפב_אלול_יג
אור לנתיבתי + שות
יג אלול התשפב
בשות: האם באידיאל צריכה להיות מערכת חינוך אחת לכל ילדי ישראל או שכל ציבור יבחר את המתאים לו? / האם ישנה קונסטלציה שבה המפלגה האידיאלית הטהורה תשתתף בקואליציה, הרי תמיד יהיו שם דעות שמנוגדות לתורה? / מה עניין 'עשה למען' שנאמר בסלחות?
כוזרי, מאמר שלישי__041__התשפג_אדר_יב
כוזרי, מאמר שלישי
יב אדר התשפג
אורות התחיה__020__התשפג_אדר_ח
אורות התחיה
ח אדר התשפג
עין איה__התשפג_אדר_ו
עין איה
ו אדר התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__040__התשפג_אדר_ה
כוזרי, מאמר שלישי
ה אדר התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__039__התשפג_אדר_ה
כוזרי, מאמר שלישי
ה אדר התשפג
אור לנתיבתי + שות__התשפג_אדר_ג
אור לנתיבתי + שות
ג אדר התשפג
אורות התחיה__019__התשפג_אדר_א
אורות התחיה
א אדר התשפג
שות__התשפג_שבט_ל
שות
ל שבט התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__033__התשפג_שבט_ל
אגרת עא (בני דוד התשפב)
ל שבט התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__032__התשפג_שבט_ל
אגרת עא (בני דוד התשפב)
ל שבט התשפג
עין איה__התשפג_שבט_כט
עין איה
כט שבט התשפג
עין איה__התשפג_שבט_ח
עין איה
ח שבט התשפג
שבת, פ"ט, פס' פז-פח
אורות התחיה__018__התשפג_שבט_כד
אורות התחיה
כד שבט התשפג
שות__התשפג_שבט_כג
שות
כג שבט התשפג
כוזרי, מאמר ראשון__התשפג_שבט_כג
כוזרי, מאמר ראשון
כג שבט התשפג
עין איה__התשפג_שבט_כב
עין איה
כב שבט התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__031__התשפג_שבט_טז
אגרת עא (בני דוד התשפב)
טז שבט התשפג
אורות התחיה__017__התשפג_שבט_יז
אורות התחיה
יז שבט התשפג
ד
עין איה__התשפג_שבט_טו
עין איה
טו שבט התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__038__התשפג_שבט_יד
כוזרי, מאמר שלישי
יד שבט התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__037__התשפג_שבט_יד
כוזרי, מאמר שלישי
יד שבט התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__036__התשפג_שבט_יד
כוזרי, מאמר שלישי
יד שבט התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__035__התשפג_שבט_יד
כוזרי, מאמר שלישי
יד שבט התשפג
אורות התחיה__016__התשפג_שבט_י
אורות התחיה
י שבט התשפג
אורות התחיה__015__התשפג_שבט_י
אורות התחיה
י שבט התשפג
אורות התחיה__014__התשפג_שבט_י
אורות התחיה
י שבט התשפג
אורות התחיה__013__התשפג_שבט_י
אורות התחיה
י שבט התשפג
שות__התשפג_שבט_ט
שות
ט שבט התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__030__התשפג_שבט_ט
אגרת עא (בני דוד התשפב)
ט שבט התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__029__התשפג_שבט_ט
אגרת עא (בני דוד התשפב)
ט שבט התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__034__התשפג_שבט_ז
כוזרי, מאמר שלישי
ז שבט התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__033__התשפג_שבט_ז
כוזרי, מאמר שלישי
ז שבט התשפג
עין איה__התשפג_טבת_כג
עין איה
כג טבת התשפג
שבת, פ"ט, פס' פה (המשך)-פו
אור לנתיבתי + שות__התשפג_שבט_ה
אור לנתיבתי + שות
ה שבט התשפג
אורות התחיה__012__התשפג_שבט_ג
אורות התחיה
ג שבט התשפג
ד
אורות התחיה__011__התשפג_שבט_ג
אורות התחיה
ג שבט התשפג
ד
אורות התחיה__010__התשפג_שבט_ג
אורות התחיה
ג שבט התשפג
ד
אורות התחיה__009__התשפג_שבט_ג
אורות התחיה
ג שבט התשפג
ד
שות__התשפג_שבט_ב
שות
ב שבט התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__028__התשפג_שבט_ב
אגרת עא (בני דוד התשפב)
ב שבט התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__032__התשפג_טבת_כט
כוזרי, מאמר שלישי
כט טבת התשפג
אורות התחיה__008__התשפג_טבת_כה
אורות התחיה
כה טבת התשפג
ג
שות__התשפג_טבת_כד
שות
כד טבת התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__027__התשפג_טבת_כד
אגרת עא (בני דוד התשפב)
כד טבת התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__026__התשפג_טבת_כד
אגרת עא (בני דוד התשפב)
כד טבת התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__025__התשפג_טבת_כד
אגרת עא (בני דוד התשפב)
כד טבת התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__031__התשפג_טבת_כב
כוזרי, מאמר שלישי
כב טבת התשפג
אורות התחיה__007__התשפג_טבת_יח
אורות התחיה
יח טבת התשפג
ג
שות__התשפג_טבת_יז
שות
יז טבת התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__024__התשפג_טבת_יז
אגרת עא (בני דוד התשפב)
יז טבת התשפג
עין איה__התשפג_טבת_טז
עין איה
טז טבת התשפג
שבת, פ"ט, פס' פד-פה
כוזרי, מאמר שלישי__030__התשפג_טבת_טו
כוזרי, מאמר שלישי
טו טבת התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__029__התשפג_טבת_טו
כוזרי, מאמר שלישי
טו טבת התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__028__התשפג_טבת_טו
כוזרי, מאמר שלישי
טו טבת התשפג
עין איה__התשפג_טבת_ט
עין איה
ט טבת התשפג
שבת, פ"ט, פס' פג (המשך)
אור לנתיבתי + שות__התשפג_טבת_יג
אור לנתיבתי + שות
יג טבת התשפג
שות (יום שישי)__התשפג_כסלו_טו
שות (יום שישי)
טו כסלו התשפג
אור לנתיבתי__התשפג_כסלו_טו
אור לנתיבתי
טו כסלו התשפג
ישראל ותחיתו__052__התשפג_כסלו_ו
ישראל ותחיתו
ו כסלו התשפג
לב, סוף הסדרה
אורות התחיה__006__התשפג_טבת_יא
אורות התחיה
יא טבת התשפג
ג
אורות התחיה__005__התשפג_טבת_ד
אורות התחיה
ד טבת התשפג
ב
אורות התחיה__004__התשפג_כסלו_כז
אורות התחיה
כז כסלו התשפג
ב
אורות התחיה__003__התשפג_כסלו_כ
אורות התחיה
כ כסלו התשפג
א
אורות התחיה__002__התשפג_כסלו_יג
אורות התחיה
יג כסלו התשפג
א
אורות התחיה__001__התשפג_כסלו_ו
אורות התחיה
ו כסלו התשפג
תחילת הסדרה, א
שות__התשפג_טבת_י
שות
י טבת התשפג
ישראל ותחיתו__040__התשפב_אלול_יא
ישראל ותחיתו
יא אלול התשפב
שות (יום שישי)__התשפג_טבת_ו
שות (יום שישי)
ו טבת התשפג
שות (יום שישי)__התשפג_כסלו_א
שות (יום שישי)
א כסלו התשפג
אור לנתיבתי__התשפג_כסלו_א
אור לנתיבתי
א כסלו התשפג
שות (יום שישי)__התשפג_כסלו_כב
שות (יום שישי)
כב כסלו התשפג
אור לנתיבתי__התשפג_כסלו_כב
אור לנתיבתי
כב כסלו התשפג
שות (יום שישי)__התשפג_כסלו_כט
שות (יום שישי)
כט כסלו התשפג
אור לנתיבתי__התשפג_כסלו_כט
אור לנתיבתי
כט כסלו התשפג
אור לנתיבתי__התשפג_טבת_ו
אור לנתיבתי
ו טבת התשפג
שות (יום שישי)__התשפג_כסלו_ח
שות (יום שישי)
ח כסלו התשפג
אור לנתיבתי__התשפג_כסלו_ח
אור לנתיבתי
ח כסלו התשפג
שות (יום שישי)__התשפג_חשוון_ג
שות (יום שישי)
ג חשוון התשפג
אור לנתיבתי__התשפג_חשוון_ג
אור לנתיבתי
ג חשוון התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__027__התשפג_טבת_ח
כוזרי, מאמר שלישי
ח טבת התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__026__התשפג_טבת_ח
כוזרי, מאמר שלישי
ח טבת התשפג
שות__התשפג_טבת_ג
שות
ג טבת התשפג

שיעורים נמצאו

אתר להנגשת תכנים מתורתו של הרב יוסף קלנר

האתר נמצא בשלבי שידרוג מסוגים שונים.
נא לדווח על תקלות.

*בעיות, תקלות, מענות וכדומה, נא להפנות למייל - forautozoom3125@gmail.com,

עם כותרת שמכילה את המילים "דיווח לגבי האתר".
הרב איננו אחראי לאתר.

bottom of page