00:00 / 01:04

אין תיוגים/מילות חיפוש/נושאים עבור שיעור זה. משתמשים רשומים יכולים להוסיף ו/או לערוך שדה זה לרווחת הלומדים ע"י לחיצה על "ערוך".

נושאים ומילות מפתח

.

כלל השיעורים בכלל הסדרות

שם השיעור
סדרה
תאריך
נושאים
שות__התשפג_כסלו_יב
שות
יב כסלו התשפג
כוזרי, מאמר שלישי__024__התשפג_כסלו_י
כוזרי, מאמר שלישי
י כסלו התשפג
עין איה__התשפג_כסלו_ד
עין איה
ד כסלו התשפג
שבת, פ"ט, פס' פג (המשך)
ישראל ותחיתו__052__התשפג_כסלו_ו
ישראל ותחיתו
ו כסלו התשפג
לב;אורות התחיה א
שות__התשפג_כסלו_ה
שות
ה כסלו התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__018__התשפג_כסלו_ה
אגרת עא (בני דוד התשפב)
ה כסלו התשפג
עין איה__התשפב_חשוון_כו
עין איה
כו חשוון התשפב
שבת, פ"ט, פס' לד-לה
עין איה__התשפב_אלול_כג
עין איה
כג אלול התשפב
שבת, פ"ט, פס' עח
עין איה__התשפג_חשוון_כז
עין איה
כז חשוון התשפג
שבת, פ"ט, פס' פב-פג
עין איה__התשפג_חשוון_יג
עין איה
יג חשוון התשפג
שבת, פ"ט, פס' פ
עין איה__התשפג_חשוון_כ
עין איה
כ חשוון התשפג
שבת, פ"ט, פס' פא
ישראל ותחיתו__051__התשפג_חשוון_כט
ישראל ותחיתו
כט חשוון התשפג
לא
שות__התשפג_חשוון_כח
שות
כח חשוון התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__017__התשפג_חשוון_כח
אגרת עא (בני דוד התשפב)
כח חשוון התשפג
אור לנתיבתי + שות__התשפג_חשוון_כד
אור לנתיבתי + שות
כד חשוון התשפג
ישראל ותחיתו__050__התשפג_חשוון_כב
ישראל ותחיתו
כב חשוון התשפג
לא
שות__התשפג_חשוון_כא
שות
כא חשוון התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__016__התשפג_חשוון_כא
אגרת עא (בני דוד התשפב)
כא חשוון התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__015__התשפג_חשוון_כא
אגרת עא (בני דוד התשפב)
כא חשוון התשפג
שות (יום שישי)__התשפג_חשוון_יז
שות (יום שישי)
יז חשוון התשפג
אור לנתיבתי__התשפג_חשוון_יז
אור לנתיבתי
יז חשוון התשפג
ישראל ותחיתו__049__התשפג_חשוון_טו
ישראל ותחיתו
טו חשוון התשפג
ל;לא
שות__התשפג_חשוון_יד
שות
יד חשוון התשפג
אגרת עא (בני דוד התשפב)__014__התשפג_חשוון_יד
אגרת עא (בני דוד התשפב)
יד חשוון התשפג
עין איה__התשפג_חשוון_ו
עין איה
ו חשוון התשפג
שבת, פ"ט, פס' עט
אור לנתיבתי + שות__התשפג_חשוון_י
אור לנתיבתי + שות
י חשוון התשפג
ישראל ותחיתו__048__התשפג_חשוון_ח
ישראל ותחיתו
ח חשוון התשפג
ל
ישראל ותחיתו__047__התשפג_חשוון_ח
ישראל ותחיתו
ח חשוון התשפג
ל
ישראל ותחיתו__046__התשפג_חשוון_א
ישראל ותחיתו
א חשוון התשפג
כח;כט
שות (יום שישי)__התשפב_אלול_כ
שות (יום שישי)
כ אלול התשפב
אור לנתיבתי__התשפב_אלול_כ
אור לנתיבתי
כ אלול התשפב
שות (יום שישי)__התשפג_תשרי_ה
שות (יום שישי)
ה תשרי התשפג
אור לנתיבתי__התשפג_תשרי_ה
אור לנתיבתי
ה תשרי התשפג
שות (יום שישי)__התשפב_אלול_ו
שות (יום שישי)
ו אלול התשפב
אור לנתיבתי__התשפב_אלול_ו
אור לנתיבתי
ו אלול התשפב
לימוד ליל הושענא רבא התשפג
חגים
א תשרי התשפג
המשך לימוד לקט מקורות על קהלת בכתבי הרב
כוזרי, מאמר שלישי__023__התשפג_תשרי_ז
כוזרי, מאמר שלישי
ז תשרי התשפג
ישראל ותחיתו__045__התשפג_תשרי_ג
ישראל ותחיתו
ג תשרי התשפג
כז
ישראל ותחיתו__044__התשפג_תשרי_ג
ישראל ותחיתו
ג תשרי התשפג
כז
אור לנתיבתי + שות__התשפב_אלול_כז
אור לנתיבתי + שות
כז אלול התשפב
ישראל ותחיתו__043__התשפב_אלול_כה
ישראל ותחיתו
כה אלול התשפב
כו
שות__התשפב_אלול_כד
שות
כד אלול התשפב
עין איה__התשפב_אלול_טז
עין איה
טז אלול התשפב
שבת, פ"ט , פס' עז (המשך)
ישראל ותחיתו__042__התשפב_אלול_יח
ישראל ותחיתו
יח אלול התשפב
כה;כו
שות__התשפב_אלול_יז
שות
יז אלול התשפב
אגרת עא (בני דוד התשפב)__013__התשפב_אלול_יז
אגרת עא (בני דוד התשפב)
יז אלול התשפב
אגרת עא (בני דוד התשפב)__012__התשפב_אלול_יז
אגרת עא (בני דוד התשפב)
יז אלול התשפב
כוזרי, מאמר שלישי__022__התשפב_אלול_טו
כוזרי, מאמר שלישי
טו אלול התשפב
כוזרי, מאמר שלישי__021__התשפב_אלול_טו
כוזרי, מאמר שלישי
טו אלול התשפב
אור לנתיבתי + שות__התשפב_אלול_יג
אור לנתיבתי + שות
יג אלול התשפב
ישראל ותחיתו__041__התשפב_אלול_יא
ישראל ותחיתו
יא אלול התשפב
כד
שות__התשפב_אלול_י
שות
י אלול התשפב
אגרת עא (בני דוד התשפב)__011__התשפב_אלול_י
אגרת עא (בני דוד התשפב)
י אלול התשפב
אגרת עא (בני דוד התשפב)__010__התשפב_אלול_י
אגרת עא (בני דוד התשפב)
י אלול התשפב
כוזרי, מאמר שלישי__020__התשפב_אלול_ח
כוזרי, מאמר שלישי
ח אלול התשפב
ישראל ותחיתו__039__התשפב_אלול_ד
ישראל ותחיתו
ד אלול התשפב
כג;כד
ישראל ותחיתו__038__התשפב_אלול_ד
ישראל ותחיתו
ד אלול התשפב
כג;כד
שות__התשפב_אלול_ג
שות
ג אלול התשפב
אגרת עא (בני דוד התשפב)__009__התשפב_אלול_ג
אגרת עא (בני דוד התשפב)
ג אלול התשפב
עין איה__התשפב_אלול_ב
עין איה
ב אלול התשפב
שבת, פ"ט, פס' עז
שות (יום שישי)__התשפב_תמוז_כג
שות (יום שישי)
כג תמוז התשפב
מה דעתנו ביחס לעמדה של חילוני הטוען שבחיים הדתיים לעולם לא תתממש הצפייה שלו לחוויות חושיות עוצמתיות ולחשיבה פתוחה וחופשית ללא הסללה? / מדוע פונים לקב"ה בלשון רבים - אדוני, אלהים?
שות (יום שישי)__התשפב_אב_א
שות (יום שישי)
א אב התשפב
מה עניינו של חודש תמוז? / האם יש מקום בחינוך ילדים לתת דגש על גאוות יחידה (לישוב, למוסד, לקבוצה)? / מה הרב חושב על תופעת הדתלשי"ם? / מה דעת הרב על תנועת נחלה המקדמת הקמת ישובים? - התייחסות נוספת
שות__התשפב_אב_ה
שות
ה אב התשפב
האם לא כדאי ריאל-פוליטית לקבל את תכנית המאה - לבוא בהסכמה דקלרטיבית בלבד על מדינה פלסטינאית ולקבל בתמורה ריבונות על הבקעה? וגם: על עניינם ומטרתם של הפלסטינים ע''פ הגר''א. / חינוך ילד לרגש תמים ופשוט ביחס לתורה והמצוות - איך אוכל לחנכו לתכונות האלו שאינן קיימות בי כמבוגר? / החלטה על שם לוולד עוד קודם הלידה / על יחסו של הרצי"ה לתשעה באב בימנו לאחר מלחמת ששת הימים / היתכן שיוסף סלסל בשערו? מהי כוונת הדברים? / הגדרת המושג מסירות נפש ע"פ הגמרא בברכות / חזון ארבע החיות בדניאל - מה עניינה של הקרן הקטנה אשר לחיה הרביעית?
שות (יום שישי)__התשפב_אב_ח
שות (יום שישי)
ח אב התשפב
התייחסות לתופעת גיוס ההמונים - האם אין בכך זילותא לעולם התורה? / מדוע התמקדו חז"ל דווקא בענוותנותו של זכריה בן אבקולס כגורם לחורבן המקדש? / האם יהודי רשאי ביוזמתו האישית להגיב על פגיעה בכבוד האומה בידי אויביה שהמערכת אינה מגיבה אליה כראוי?
אור לנתיבתי__התשפב_אב_ח
אור לנתיבתי
ח אב התשפב
אור לנתיבתי__התשפב_אב_א
אור לנתיבתי
א אב התשפב
אור לנתיבתי__התשפב_תמוז_כג
אור לנתיבתי
כג תמוז התשפב
ישראל ותחיתו__037__התשפב_אב_ו
ישראל ותחיתו
ו אב התשפב
כב
עין איה__התשפב_אב_ד
עין איה
ד אב התשפב
שות__התשפב_תמוז_כז
שות
כז תמוז התשפב
האם לא הגיע הזמן להתחיל לקדם את דברי הרב זצ"ל על פופולריות ספר הזוהר? - וגם: על האסון שבלימוד קבלה להמונים ועל סילוף דברי הרב זצ"ל בנושא
כוזרי, מאמר שלישי__019__התשפב_אב_ג
כוזרי, מאמר שלישי
ג אב התשפב
ישראל ותחיתו__036__התשפב_תמוז_כח
ישראל ותחיתו
כח תמוז התשפב
כא
ישראל ותחיתו__035__התשפב_תמוז_כח
ישראל ותחיתו
כח תמוז התשפב
כא
אגרת עא (בני דוד התשפב)__008__התשפב_תמוז_כז
אגרת עא (בני דוד התשפב)
כז תמוז התשפב
עין איה__התשפב_תמוז_כו
עין איה
כו תמוז התשפב
כוזרי, מאמר שלישי__018__התשפב_תמוז_כה
כוזרי, מאמר שלישי
כה תמוז התשפב
שות__התשפב_תמוז_כ
שות
כ תמוז התשפב
כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו - ביאור / האם לא צריך לדון לכף זכות ת"ח שמתירים לעלות להר הבית? האם חריפות ההתבטאויות כנגדם אינה מובילה חלילה למצב של אי נהיגת כבוד זה בזה כתלמידי ר"ע? / ביחס לתנועת נחלה המקדמת הקמת ישובים / האם אפשר לומר שהחיים הם תרכובת של חלקיקים פיזיים שבהתארגנותם יחד יוצרים מציאות איכותית גבוהה יותר?
ישראל ותחיתו__033__התשפב_תמוז_יד
ישראל ותחיתו
יד תמוז התשפב
כ
ישראל ותחיתו__034__התשפב_תמוז_כא
ישראל ותחיתו
כא תמוז התשפב
כ
אגרת עא (בני דוד התשפב)__007__התשפב_תמוז_כ
אגרת עא (בני דוד התשפב)
כ תמוז התשפב
שות (יום שישי)__התשפב_תמוז_ט
שות (יום שישי)
ט תמוז התשפב
בלעם: האם בלעם בירך את ישראל בעברית? / מה פשר דברי חז"ל שכוח הכשפים של בלעם הוא ממקור טומאת המלאכים שהפילם הקב"ה מהשמיים? - ביאור המושג כשפים / מדוע נאמר על שפינוזה שהוא ממשיכו של בלעם? / מדוע בקללה לא הצליח בלעם ובברכה כן?
שות (יום שישי)__התשפב_תמוז_טז
שות (יום שישי)
טז תמוז התשפב
הערך האידיאלי שבהופעת הגאולה דווקא בסדר של 'בעתה' ולא בסדר של 'אחישנה' / ביאור דברי הגמרא שבשכר קורבנות שהקריב בלק מלך מואב זכה ויצא ממנו דוד המלך
עין איה__התשפב_תמוז_יט
עין איה
יט תמוז התשפב
כוזרי, מאמר שלישי__017__התשפב_תמוז_יח
כוזרי, מאמר שלישי
יח תמוז התשפב
אור לנתיבתי__התשפב_תמוז_ט
אור לנתיבתי
ט תמוז התשפב
אור לנתיבתי__התשפב_תמוז_טז
אור לנתיבתי
טז תמוז התשפב
שות__התשפב_תמוז_יג
שות
יג תמוז התשפב
המדרגה הנמוכה והמדרגה הגבוהה בקיום מצוות מאהבת האומה, ועל חשיבות פרסום הסברה זו לציבור / האם ישנה מחלוקת בין המתנגדים לחסידים ביחס לבקשות פרטיות בתפילה? / תגובה לרב הטוען שהמעכב אותנו היום מלבנות את בית המקדש זו המציאות הפוליטית-מדינית
אורות ישראל (עלי התשפב)__034__התשפב_תמוז_יג
אורות ישראל (עלי התשפב)
יג תמוז התשפב
אורות ישראל (עלי התשפב)__033__התשפב_תמוז_יג
אורות ישראל (עלי התשפב)
יג תמוז התשפב
עין איה__התשפב_תמוז_יב
עין איה
יב תמוז התשפב
כוזרי, מאמר שלישי__016__התשפב_תמוז_יא
כוזרי, מאמר שלישי
יא תמוז התשפב
שות__התשפב_תמוז_ו
שות
ו תמוז התשפב
האם בשבת אפשר לאכול מתוך תאווה? / על מעלת האישה הפוטנציאלית שבשל כך היא עלולה יותר לנפילה / איך ניתן לפנות בתפילה לד' בלשון נוכח כאל מישהו, לאחר שמבינים את המבואר בייסורים ממרקים? / האם נכון לומר על כל מה שהיה בעבר שכך הכי טוב שהיה? / על נסיון הקבלת מושגים מעולם החשיבה המטרייליסטית האקדמית לעולם התורני האמוני
שות (יום שישי)__התשפב_תמוז_ב
שות (יום שישי)
ב תמוז התשפב
האם העברת תכנים תורניים לילדים באמצעים חווייתיים כמו קומיקס וסרטונים זה דבר חיובי או לא? / איך להתייחס לחבר דתי שעושה מעשים חמורים כגון עלייה להר הבית? האם ניתן לשתף איתו פעולה בעניינים אחרים?
ישראל ותחיתו__032__התשפב_תמוז_ז
ישראל ותחיתו
ז תמוז התשפב
כ
אורות ישראל (עלי התשפב)__032__התשפב_תמוז_ו
אורות ישראל (עלי התשפב)
ו תמוז התשפב
אור לנתיבתי__התשפב_תמוז_ב
אור לנתיבתי
ב תמוז התשפב
עין איה__התשפב_תמוז_ה
עין איה
ה תמוז התשפב
שות__התשפב_סיוון_כט
שות
כט סיוון התשפב
המבדיל בין הזיקה לאלוקים באומה הישראלית לדוגמתה באומות העולם / אובייקטיבי, סובייקטיבי, עולם אובייקטיבי / ביאור דברי חז"ל שכל האוכל ואינו מברך גוזל את כנסת ישראל ופוגע בפירות / מדוע בהרבה מן המקרים בעולם החי דווקא הזכר הוא היפה, ואילו באדם להפך / ביאור דברי החסד לאברהם שכיחסו של בן התורה לקב"ה כך יחסה של אשתו אליו / ביאור דברי חז"ל שהמגרש אשתו הראשונה מזבח מוריד עליו דמעות
ישראל ותחיתו__031__התשפב_סיוון_ל
ישראל ותחיתו
ל סיוון התשפב
כ
אגרת עא (בני דוד התשפב)__007__התשפב_סיוון_כט
אגרת עא (בני דוד התשפב)
כט סיוון התשפב

0 שיעורים נמצאו

אתר להנגשת תכנים מתורתו של הרב יוסף קלנר

האתר נמצא בשלבי שידרוג מסוגים שונים.
נא לדווח על תקלות.

*בעיות, תקלות, מענות וכדומה, נא להפנות למייל - forautozoom3125@gmail.com,

עם כותרת שמכילה את המילים "דיווח לגבי האתר".
הרב איננו אחראי לאתר.